Displayer

BEKA Associates Ltd
Displayer, sirener och lampor kapslade för olika miljöer. Ex-klassningar enligt ATEX, FM och IECEx är ett frivilligt certifieringssystem som underlättar global handel med utrustning och underhåll av utrustning som skall användas i en explosiv miljö. IECEx "Scheme" administreras av standardiseringsorganet IEC och bygger på en global acceptans av testrapporter mellan systemets medlemsländer.


Loopmatade displayer

Fieldbus displayer

Seriella displayer

Batch kontroll

Totalräknare

Takometer

Börvärdes displayer

Temperaturgivardisplayer

Digitala panelmätare

Batteriklocka