Inkrementella pulsgivare

Miniatyrmodeller

Hålaxel semiutförande

Hålaxelutförande

Incorporated coupling

High resolution

Motor feedback

Selectable