Ultraljudsgivare

Det tyska företaget PIL Sensoren GmbH är en internationellt erkänd specialist för utveckling och produktion av ultraljudssensorer för användning inom industriell automation,övervakning och fordonsapplikationer.
Ett stort antal särskilda sensorer har utvecklats i samarbete med kunderna

Kontakta oss för att välja rätt givare!

Metallhus


Rektangulära

Standard

Tech In

Metallhus

Programmerbar

Långa avstånd