Om företaget

Affärsidé och verksamhet
Electrona Sievert AB är ett renodlat agenturföretag med inriktning på industrielektronik till svensk industri. Vi representerar ett antal välrenommerade tillverkare i Europa, USA och Japan. Samtidigt har vi starka allianser i Sverige för installation och systemintegrering. Vi har lång erfarenhet matchat med ett noggrant utvalt produktutbud inom RFID, Sensorer & Givare samt Ex lösningar 
Electrona Sievert skall vara den främsta leverantören av RFID, Sensorer & Givare samt Ex (ATEX) lösningar på den Skandinaviska marknaden.
sidan.

Kvalitet och miljö

Electrona Sievert AB levererar högkvalitativa lösningar och produkter med spetsteknik genom erfarenhet och kunnande för att öka kundens konkurrenskraft.
Electrona-Sievert AB arbetar aktivt för en positiv miljöpåverkan genom att leverera produkter som miljövänligt och långsiktigt ger minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
Vi ska påverka våra leverantörer att undvika ämnen och tillverkningsprocesser med hög miljöbelastning. Myndigheternas krav ska klaras med marginal, stimulans genom information och utbildning gör medarbetarna delaktiga i miljöarbetet. Initiativ till miljöförbättringar ska uppmuntras och tillvaratas. Produkter med risk för negativ miljöpåverkan undviks.