BEKA Associates Ltd
Displayer, sirener och lampor kapslade för olika miljöer.
www.beka.co.uk 

ELTROTEC
Produkter för färgavkänning, fiberoptik, lasermätning och vision-system.
www.eltrotec.com 

Expo Technologies
Specialister på övertrycksvenitlation eller även kallat purge system
www.expoworldwide.com 

FEIG ELECTRONIC
Specialistföretag inom RFID med fokusering på läsare och antenner.
www.feig.de 

Hohner
Pulsgivare, både inkrementala och absolutkodade.
www.hohner.it

HOKUYO
Ett japanskt företag med ett stort utbud av fotoceller och laser-mätutrustning för industrimiljö.
www.hokuyo-aut.co.jp 

Modern Water
Analysinstrument för både labb, fält och industri med Microtox i spetsen.
http://www.modernwater.co.uk/  

PIL
Specialister på ultraljudsgivare med tysk kvalitet.
www.pil.de 

Secura Key
Secura Key har alla RFID produkter som behövs för accesskontroll.
www.securakey.com 

Texas Instruments RFID Världsledande inom RFID.
www.ti.com/rfid/