Historia

Sievert-delen av Electrona-Sievert går tillbaka till 30-talet då Max Sievert på allvar tog in sin första agentur och började sälja Leeds & Northrups produkter. Då liksom nu handlade det om komponenter och instrument till svensk processindustri. 

Under 70-talet splittrades Max Sievert och instrumentdivisionen såldes till Uddeholm Business Development AB, verksamheten gick nu under namnet Sievert Instrument KB. 1982 fördes verksamheten över till ett eget bolag under namnet Sievert Industrielektronik AB, med Edgar Müller som VD. 

Electrona-delen av Electrona-Sievert har sitt ursprung i Electrona Telekomponent AB som bildades 1967 av Karl-Erik Eriksson och Fran van der Leer. Detta bolag hade i sin tur en resa som mynnade ut i Electrona Skandinavian Phoenix AB. 

År 1983 fusionerades Sieverts Industrielektronik AB med Electrona Skandinavian Phoenix AB, gemensamt bildades nu Electrona-Sievert Industrielektronik AB, fortfarande i Uddeholms ägo.

Via diverse affärstransaktioner kom nu Electrona-Sievert AB (Industrielektronik i namnet försvann under denna period) att tillhöra Ratos-ägda Järnbron, för att sedan gå upp i Skåne-Gripen som i sin tur blir uppköpta av Skanska som renodlar Skåne-Gripen och 1997 säljer man Electrona-Sievert AB till Midway Holding AB. 

År 2000-2007 ägdes bolaget av Telmina AB

År 2007-2013 ägdes bolaget av Teqnion för att från 2013 stå på egna fötter igen..