Microtox M500 är ett välkänt instrument och återfinns i de flesta laboratorier.
ModernWater grundades för att lösa problemen med tillgången på färskvatten och omhändertagande av avloppsvatten. Nu har ModerWater utvecklat en efterföljare till Microtox M500 som heter Microtox LX, komplett med skärm dator, skäm och tangentbord.
År 2025 förutspås det att två tredjedelar av världens befolkning kommer att leva i länder som klassificeras som vattenstressade. Klimatförändringarna kommer sannolikt att ytterligare förvärra situationen.
ModernWater ligger i framkanten av ny och viktig teknik, vilket är avgörande för framtidens hållbarhet av världens mest värdefulla handelsvara.

Microtox LX

Microtox FX

Tillbehör