Antenner 134,2kHz

Att tillverka egna antenner är lätt till Texas Instruments 134,2kHz RFID-läsare. Det finns 2 vägar att gå, antingen använder man en anpassningsmodul som heter RI-ACC-008B vilket tillåter att antennen kan vara mellan 8-80µH. För standardantenner så finns RI-RFM-007B och tillåter 26-27,9µH. För att erhålla hög läsprestanda så ska man sträva efter en hög Q-faktor, helst mellan 40-480

RI-ACC-008B