UHF Antenner

Vi har UHF-antenner i olika storlekar, olika förstärkningfaktorer och olika utrstrånlingsvinklar för att passa just din applikation. Alla våra antenner är cirkulärpolariserade. Vi har även förlängningskablar ifall din antenn måste sitta långt ifrån läsaren.

ID ISC.ANT.U270/270

ID ISC.ANT.U600/270

ID ISC.ANT.U75/50

ID ISC.ANT.UMUX