13,56MHz - ISO 14443

13,56MHz - ISO14443 är den standard som oftast förekommer inom inpasseringssystem, publika transporter, kontaktlösbetalning samt lojalitetskoncept. Standarden begränsar läsavståndet till max 10cm.

Demo/konfigureringsmjukvara för CPR-läsare

Läsare

Antenner

Taggar