Konduktivitetsmätare

4905 Nedsänkning eller genomflödes

4909 Kulventil eller insticksmontage

4973 Genomflödesmontering

Toroidformad konduktivitetssensor

APT2000CC

APT2000TC

APT4000

APT4000TC

DL4000 konduktivitetsceller

DL423 Konduktivitet Transmitter

UDA2182