13,56MHz - ISO15693

Väl definerade och långa läsavstånd beskriver 13,56MHz - ISO15639. Standarden används t.ex. inom bibliotek, tvätteri, industri, uthyrningsmaksiner osv.

ID ISC.SPAD102

Skärmad läsare perfekt för bibliotek

ID ISC.M02-B

ID ISC.M02-M8

ID PRH101-A/USB

ID CPR30-USB

ID ISC.PR101-A/USB

ID ISC.MR200-A/-E

ID ISC.MR200-W/-EP

ID ISC.MR102-A/USB/PoE

ID ISC.LR1002

ID ISC.LRM1002

ID ISC.LRM2500

ID ISC.LRM2500