RFID 125kHz

Vi har ett otroligt brett sortimet av RFID-läsare inom 125kHz. Från enkla enheter till acvancerade och kraftfulla entheter. Det bör alltid finnas något som passar till din applikation.

Läsare

Taggar