RFID UHF 860-960MHz

RFID i UHF-bandet är det som har utvecklats mest de senaste åren. Mottagardelen på läsaen har blivit känsligar, taggarna har blivit bättre och så även antikollisionsfunktionen. Detta är frekvensen ifall du har ett föremål som passerar snabbt, upp till ca 200km/h, eller ifall du har många taggar som ska avläsas så snabbt som möljigt.